Tervetuloa muinaistaiteen maailmaan!

Suomen muinaistaideseura ry (SuMu) on valtakunnallinen, arkeologiasta, muinaisista kulttuureista ja erityisesti esihistoriallisista kalliomaalauksista ja -piirroksista kiinnostuneiden asiantuntijoiden ja harrastajien muodostama rekisteröity yhdistys.  

Seuran tavoitteena on lisätä muinaistaiteen ja -kulttuurien tuntemusta, kalliomaalaustemme tunnettavuutta ja suojelua, tukea kalliotaiteen monitieteistä tutkimusta ja dokumentointia sekä edistää yhteistyötä maailman ja erityisesti Suomen naapurimaiden kalliotaideyhteisöjen kanssa. 

Seura järjestää aiheeseen liittyviä seminaareja, näyttelyitä, retkiä, tutkimusmatkoja ja tapahtumia. Seura voi adoptoida ja hoitaa muinaisjäännöskohteita. Seura julkaisee Aurinkopeura-nimistä esihistoriaan ja kalliotaiteeseen keskittyvää julkaisua sekä yhdessä muiden esihistoriaa harrastavien seurojen kanssa Hiisi-lehteä.


AJANKOHTAISTA

Uusin Hiisi-lehti nro 2/2021:

  • Uurteellisten kivien jäljillä | Ilari Aalto
  • Kirjauutuus: Suomen esihistorialliset kalliomaalaukset | Katja Kuuramaa
  • Rajamerkeistä historiallisena ilmiönä sekä tutkimuksen ja suojelun kohteena | Vadim Adel ja Tapio Salminen
  • Kiukaisten kulttuuri ja sen tutkimusta 2020-luvulla | Janne Soisalo
  • Kierikin kouluopetus: 20 vuotta ja yli 90 000 koululaista | Leena Lehtinen
  • Aarne Äyräpää - "Eurooppalainen" arkeologi | Tuija Wetterstrand.
Mukavia lukuhetkiä!

.

Suomen ensimmäinen kalliomaalauksen adoptointi on toteutunut!

Suomen muinaistaideseura ry on adoptoinut Juusjärven esihistoriallisen kalliomaalauksen tekemällä sopimuksen  Länsi-Uudenmaan museon kanssa.  Asiasta enemmän alla olevista linkeistä.

https://raaseporinmuseo.fi/hallmalning-vid-juusjarvi-i-kyrkslatt-adopterad/                                              

Suomen muinaisjäännöspaikat kartalla: https://muinaismuistot.info/

Museoviraston Kulttuuriympäristön palveluikkuna on monipuolinen sivusto, josta voi tarkastella tietoja mm. kaikista Suomen muinaisjäännöksistä: https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx

Muinaismuistolaki, jota kaikkien kalliomaalauksilla ja muilla muinaisjäännöksillä vierailevien on noudatettava: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1963/19630295