Julkaisuja


Aurinkopeura VIII, esihistoriallisen hirven jäljillä

Julkaisun artikkeleissa käsitellään eri näkökulmista hirvieläimiä ja niiden merkityksiä pohjolan metsästäjä-keräilijöiden kulttuureissa esihistoriallisella ajalla. Arkeologi Kristiina Mannermaan artikkelissa tarkastellaan luututkimuksen näkökulmasta hirven ja hirven hampaiden käyttöä ja merkityksiä Peurasaaren hautalöytöaineistojen pohjalta. Väitöskirjatutkija, arkeologi ja uskontotieteilijä Ville Mantereen artikkelin aihe on hirvi Pohjois-Euroopan esihistoriallisessa kallio- ja esinetaiteessa. Metsästysmuseon amanuenssi Perttu Materon artikkelissa tarkastellaan hirvenmetsästyksen kulttuurihistoriaa Suomessa sekä pyynnin jälkiä kielessä ja paikannimistössä. 

Valokuvaaja, kirjailija Heikki Willamon upeat kuvat kuvittavat tarinoita hirven elinympäristöstä, käyttäytymisestä ja kuvausretkien kiehtovista kohtaamisista hirven kanssa. Arkeologi Tuija Wetterstrand luo katsauksen Suomen esihistoriallisten kalliomaalausten erityyppisiin hirviaiheisiin ja SuMun puheenjohtaja Mervi Suomalainen esittelee toukokuussa 2023 löydetyn kivikautisen Kuusamon hirvenpääkirveen, vuosisadan ehkä merkittävimmän esinelöydön maassamme.   
Ajankohtaisosiossa taidehistorioitsija Arja Parkkonen esittelee Vuoden 2022 arkeologisen teon: seuran adoptoiman Juusjärven esihistoriallisen kalliomaalauksen, sen tutkimushistoriaa, ajoituksen problematiikkaa, maalauksen puhdistamishankkeen ja havaintoja puhdistetun maalauksen kuva-aiheista. Valokuvaaja Ismo Luukkosen artikkelissa kartoitetaan kaikkien Suomen esihistoriallisten kalliomaalausten jäkälätilanne, useiden maalausten nopeasti heikkenevä tila ja niiden kiireellinen pelastustoimien tarve.
192-sivuisen, runsaasti kuvitetun lukupaketin ovat toimittaneet Arja Parkkonen ja Mervi Suomalainen. Graafinen suunnittelu ja taitto: Arja Parkkonen.  Julkaisu on tilattavissa
hintaan 20 € + postikulut osoitteesta:

puheenjohtaja(at)suomenmuinaistaideseura.fi


Muinaistutkija 3/2022 

sisältää Arja Parkkosen artikkelin Juusjärven esihistorilallisen kalliomaalauksen puhdistamishankkeesta. Juusjärven kalliomaalaus on SuMun adoptiokohde. Seura sai Museoviraston muinaisjäännösavustuksen asiantuntijaselvityksen tekemiseen kalliomaalauksen puhdistamisesta. Maalaukset puhdistetiiin syksyllä 2022. Lehti ilmestyy myös Muinaistutkijan verkkosivulla joulukuussa 2023. 

https://muinaistutkija.journal.fi/


The relationship between humans and elks (Alces alces) in Northern Europe c. 12 000–1200 calBC

Ville Mantereen väitöskirjan aiheena on ihmisen ja hirven välinen suhde Pohjois-Euroopassa aikakaudella 12 000–1200 eKr. Hirvi (Alces alces) oli poikkeuksellisen tärkeä eläin pohjoisille kansoille vuosituhansien ajan. Se oli paitsi pohjoisen havumetsävyöhykkeen tärkein saaliseläin myös huomattavia symbolisia merkityksiä kantanut eläin. Väitöskirja on luettavissa sähköisesti alla olevasta linkistä (myös suomenkielinen tiivistelmä): https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9476-2
Kirja on tilattavissa verkosta:

https://muinelma.fi/tuote/the-relationship-between-humans-and-elks-alces-alces-in-northern-europe-c-12-000-1200-calbc/


Suomen esihistorialliset kalliomaalaukset
 

Vuoden arkeologinen teko 2021 -tunnustus on myönnetty Ismo Luukkosen tietokirjalle "Suomen esihistorialliset kalliomaalaukset" (Sigillum Oy). Visuaalisesti upeassa teoksessa on esitelty kaikki Suomen toistaiseksi tunnetut 122 maalauskohdetta sekä 20 mahdollista maalauskuvaa. Saatavana kirjakaupoista.

.

Aurinkopeura VII, Suomen muinaistaideseura 20 vuotta 

Runsaasti kuvitettu, 123-sivuinen julkaisu ilmestyi v. 2019. Se sisältää mm. Ismo Luukkosen artikkelin Hossan Värikallion kuvamaailmasta uusine, havainnollisine kuvineen sekä Tuija Wetterstrandin artikkelin Värikallion kalliomaalauksilla tehdyistä tutkimuksista. Arja Parkkonen käsittelee kalliomaalausten suojeluun liittyviä kysymyksiä ja harrastajaseuran roolia suojelutyössä. Mervi Suomalainen ja Helena Saarikoski kertovat seuran 20-vuotisesta toiminnasta runsaine seminaari- ja matkakuvauksineen. Hinta 10 € + postikulut.

Tiedustelut/tilaukset: puheenjohtaja(at)suomenmuinaistaideseura.fi

.

Jukka Parkkinen & Tuija Wetterstrand             
Suomen kalliomaalaukset: bongarin käsikirja

Kalliomaalaukset ovat kiehtovia viestejä vuosituhansien takaa. Suomen kalliomaalaukset esittelee yli sata kalliomaalauskohdetta eri puolilta Suomea. Mukana ovat lähes kaikki löydetyt kalliomaalaukset, ja ne esitellään havainnollisesti kuvin ja tekstein. Kirja sisältää myös tietoa maalausten kuvasymboliikasta ja löytöhistoriasta. Kalliomaalaukset sijaitsevat usein vaikeasti saavutettavissa paikoissa, mutta oppaan ohjeilla ne on helppo löytää. Jokaiselle kohteelle annetaan paikkakoordinaatit ja lähin lähtöpaikka, josta maalauksille pääsee autolla, jalan, pyörällä tai vesitse jokamiehenoikeuksia noudattaen. Kohteet on ryhmitelty alueittain niin, että samalla matkalla voi käydä katsomassa mahdollisimman monta maalausta.

Äänisen kalliopiirrokset osa II ja III
Väino Poikalaisen ja Enn Ernitsin 610-sivuinen, upea teos Rock carvings of Lake Onega II saatavana 35 €:n hintaan. Toimitus sopimuksen mukaan. Tilaukset: puheenjohtaja(at)suomenmuinaistaideseura.fi. Kirjasarjan kolmas osa Rock carvings of Lake Onega III on myös ilmestynyt.

Lisätietoa kirjasta (In English)