Seuran esittely

Suomen muinaistaideseura ry. (Finlands fornkonstsällskap rf.) rekisteröitiin vuonna 1998, ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Seura edistää suomensukuisten kansojen muinaisen taiteen, maailmankuvan, ympäristön ja elämän ymmärtämistä. Pohjoisten kansojen kalliotaide, sen tuntemus ja suojelun merkitys painottuvat vahvasti seuran toiminnassa.

Suomen Muinaistaideseura tekee tunnetuksi muinaistaidetta ja julkaisee tutkimustuloksia. Seura järjestää aiheeseen liittyviä matkoja ja seminaareja sekä tutustuttaa lapsia ja nuoria esivanhempien saavutuksiin. Yhteistyö erityisesti Viron muinaistaideseuran sekä Venäjän ja skandinaavisten tahojen kanssa on jatkuvaa. Kansainväliset yhteydet laajenevat edelleen.

Seurassa on tällä hetkellä noin 250 jäsentä.

Seuran historiikki

Toimintasuunnitelma 2018

YLEISTÄ

Vuosi 2018 on Suomen muinaistaideseuran kahdeskymmenes toimintavuosi. Seuran tarkoituksena on edistää suomensukuisten ja muiden kansojen muinaisen taiteen, maailmankuvan, ympäristön ja elämän ymmärtämistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura tukee muinaistaiteen tutkimusta, koulutusta ja tunnetuksi tekemistä. Se harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tukee seuran tarkoitusta edistävää kasvatusta, järjestää aiheeseen liittyviä seminaareja, näyttelyjä ja tilaisuuksia kotimaassa sekä ulkomailla.

TALOUS

Seuran toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsentuloilla ja muulla varainhankinnalla.

KULTTUURIPERINNÖN VAALIMINEN

Suomen muinaistaideseura ry on mukana kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa COSME Eurockart, jonka tarkoitus on lisätä tietoutta Euroopan yhteisestä kulttuuriperinnöstä. Hanketta koordinoi Italian Capo di Ponten kunta (Valcamonica).

Seura on tehnyt aloitteen muinaisjäännöksen adoptoinnista pääkaupunkiseudulta (Kasabergetin pronssikautinen hautaröykkiö Östersundomissa Itä-Helsingissä), ja tarjoaa näin jäsenistölleen konkreettisen mahdollisuuden kulttuuriperinnön vaalimiseen.

Kalliomaalausten dokumentointimenetelmiin kohdistuvaa tutkimushanketta (Suomussalmi, Hossa) jatketaan siihen  myönnetyn apurahan turvin.

Seura toimii yhteistyössä muiden arkeologian harrastajaseurojen kanssa ja on SMTT ry:n (Suomen muinaistutkimuksen tuki ry) jäsen.

KOULUTUS

Toimintavuoden aikana toteutetaan koulutus- ja luentotilaisuuksia sekä opintomatkoja eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toimintavuoden esitelmät tai tiivistelmät pyritään julkaisemaan kirjallisina seuran verkkosivuilla tai muissa julkaisuissa (Aurinkopeura, Hiisi-lehti).

JUHLASEMINAARI

Suomen muinaistaideseura 20 vuotta -kansainvälinen kalliotaideseminaari järjestetään 8.-9.9.2018 Hämeenlinnassa. Seminaari koostuu luentopäivästä ja kalliotaideretkipäivästä, kohteena Ristiinan Astuvansalmi.

MUU TOIMINTA

”Muinaisten kuvien ilta” 17.11.2018 Hämeenlinnassa. Jäsenistölle avoin kuvienkatselu- ja pienoisesitelmien ilta. Tapahtuman yhteydessä seuran syyskokous.

OPINTOMATKAT

Kevät 26.-27.5.2018 matka Rauman ja Euran seudun historiallisiin ja muinaiskohteisiin (mm. Sammallahdenmäki, Luistari).

Kesä (kesä-heinäkuu) Matka Etelä-Ruotsin kalliotaidekohteisiin, (Tanum).

(Heinä-elokuun vaihde) matka Venäjälle ja Viroon, teemana Karjalan Inkerinmaan muinaishistoria.

Syksy Juhlaseminaarin yhteydessä pidettävä syysretki Astuvansalmen kalliokuville 9.9.2018.

JÄSENTOIMINTA

Jäsenistölle tarjotaan toimintamahdollisuuksia seuraavilla aihealueilla:  kalliotaidetutkimus- ja dokumentointi, muinaisjäännöksen hoito, koulutus- ja opintomatkat, kansainväliset suhteet, yhteistyö muiden arkeologian harrastajaseurojen kanssa, tiedotus- ja julkaisutoiminta sekä varainhankinta.

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

Seuran toiminnasta tiedotetaan jäsenille kirjeillä, sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa, sekä verkkosivustolla (www.suomenmuinaistaideseura.fi) .  Seuran jäsenille toimitetaan jäsenetuna kahdesti vuodessa Hiisi-lehti,  joka toimii myös yhtenä tiedotusvälineenä. Seura julkaisee Aurinkopeura artikkelikokoelmaa.

SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seuran vuosikokous on pidettävä tammi-toukokuun välisenä aikana. Kokous pidetään kevätretken yhteydessä toukokuussa 2018. Kokouspaikka valitaan retkikohteen mukaan ja siitä tiedotetaan jäsenkirjeen yhteydessä olevassa kokouskutsussa.