Juusjärven kalliomaalauksen hoitotalkoot 2021 ja 2022


Juusjärven adoptiokohteen ensimmäiset talkoot pidettiin 26.9.2021. Hoitosuunnitelmaa noudattaen kitkettiin aivan maalauksen vierellä kallion kolossa kasvanut pensas ja maalauskallion juurella kasvanutta pientä kasvillisuutta, jotka kasvaessaan olisivat voineet vahingoitaa maalauksia. Poistettiin rannasta maalauksille johtaneet lahonneet portaat ja kerättiin vähäiset roskat pois. Todettiin, että 1960-luvulla kallioon kiinnitetty muinaisjäännöskyltti on ruostunut ja irronnut toiselta laidaltaan. Uuden opastaulun pystyttäminen on tulevien vuosien työ. Tutkittiin maalauksia ja maalauskallion jäkälätilannetta, sekä keskusteltiin vilkkaasti kuvien tulkinnoista joita aina esihistoriallisilla kalliomaalauksilla syntyy. 

Lopuksi nautittiin talkoosapuskat Bembölen kahvituvassa. Kiitos kaikille talkoolaisille sekä Juusjärven kalliomaalauksen viereisten mökkitonttien omistajille erittäin avuliaasta ja ystävällisestä tuesta SuMun järjestäytynyttä muinaisjäännöksen hoitoa kohtaan!

Retki ja talkoot Juusjärven kalliomaalauksella 23.4.2022

Talkoot ja puhdistettujen maalausten katselmus pidetiin hienossa kevätsäässä. Hyvä retkeilysää mutta kalliomaalausten näkemistä kirkas valo ja syvät varjot haittasivat. Siistittiin maastoa maalauskallion edustalta ja tarkasteltiin puhdistettuja maalauksia. Jatkettiin myös etanolisumutuskokeilua jäkäläalueelle, jossa ei ollut maalauksia.  Kiitos kaikille osallistuneille sekä toimintaamme käytännön asioissa tukeneille Juusjärven mökkinaapureille.

prev next
prev next