Juusjärven kalliomaalausten hoitotalkoot 2021


Juusjärven adoptiokohteen ensimmäiset talkoot pidettiin 26.9.2021. Hoitosuunnitelmaa noudattaen kitkettiin aivan maalauksen vierellä kallion kolossa kasvanut pensas ja maalauskallion juurella kasvanutta pientä kasvillisuutta, jotka kasvaessaan olisivat voineet vahingoitaa maalauksia. Poistettiin rannasta maalauksille johtaneet lahonneet portaat ja kerättiin vähäiset roskat pois. Todettiin, että 1960-luvulla kallioon kiinnitetty muinaisjäännöskyltti on ruostunut ja irronnut toiselta laidaltaan. Uuden opastaulun pystyttäminen on tulevien vuosien työ. Tutkittiin maalauksia ja maalauskallion jäkälätilannetta, sekä keskusteltiin vilkkaasti kuvien tulkinnoista joita aina esihistoriallisilla kalliomaalauksilla syntyy. 

Lopuksi nautittiin talkoosapuskat Bembölen kahvituvassa. Kiitos kaikille talkoolaisille sekä Juusjärven kalliomaalauksen viereisten mökkitonttien omistajille erittäin avuliaasta ja ystävällisestä tuesta SuMun järjestäytynyttä muinaisjäännöksen hoitoa kohtaan!

prev next