Halolankallio on matala, lohkareinen rantakallio Nuasjärven itäosassa, Mujehoulunjoen Tikkalankalliossa. Maalaus on viistosti sisäänpäin kaartuvassa seinässä noin metrin korkeudella vedenpinnasta. Siihen on kuvattu yksi vaillinainen ja kulunut, noin 13 cm korkea ihmishahmo, jonka vasen käsi taipuu alaspäin ja oikea osoittaa suoraan eteenpäin, "näyttää suuntaa Vuokatille".

prev next