Juusjärven kalliomaalaus 

Kirkkonummen Juusjärven maalaus on järjestyksessä Suomen toinen esihistorialliseksi tunnistettu kalliomaalaus. Vaikka paikalliset asukkaat tunsivat kalliomaalaukset entuudestaan, voidaan kuvioiden löytymisen kunnia antaa arkeologi Veikko Lehtosalolle, joka suoritti seudulla rutiininomaista inventointia vuonna 1963. Paikalliset olivat pitäneet kuvioita lasten graffitteina tai sähkölinjan rakennusmiesten merkintöinä, mutta Lehtosalo ymmärsi kuviot oikein. 

Seuraavana vuonna 1964 arkeologi Ville Luhon johdolla maaalaukset puhdistettiin ja kartoitettiin silloisten menetelmien mukaan peitepiirroksin ja valokuvin.  Kaadetun kuusen takaa löytyi vielä lisää maalauksia, jolloin kuvaryhmät numeroitiin uudelleen.  Luho otti myös näytteet maalauskalliosta. Kallion edustan terassilla tehtiin arkeologinen kaivaus, merkkejä esihistoriallisesta toiminnasta ei löytynyt.  

Linkissä on Ville Luhon kertomus kalliomaalauksen tutkimuksesta, jossa on lueteltu Juusjärven maalausryhmät kuvineen: (Lehtosalon luettelo ei pidä siis paikkaansa, vaan jäljempänä kertomusta on Luhon luettelo, joka sisältää kaikki maalaukset.)

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/raportti/read/asp/hae_liite.aspx?id=107022&ttyyppi=pdf&ka...

Suomen muinaistaideseura adoptoi Juusjärven esihistoriallisen kalliomaalauksen vuonna 2021. Kohteelle on laadittu Museoviraston hyväksymä hoitosuunnitelma, jota seura on sitoutunut noudattamaan. Adoptoinnin lähtökohtana on kalliomaalauksen suojelu ja tavoitteena kohteen säilyminen seuraaville sukupolville ja tulevalle tutkimukselle.

SuMu sai Museovirastolta muinaisjäännösten hoitoavustuksen vuonna 2022, jonka turvin teetettiin asiantuntijaselvitys siitä, miten Juusjärven kalliomaaluksesta poistetaan jäkälät maalauksia vahingoittamatta. Musovirasto myönsi selvityksen perusteella puhdistusluvan. Puhdistaminen tehtiin lokakuussa 2022.

Juusjärven maalaus on Suomen hienoimpia ja mielenkiintoisimpia kalliomaalauksia. Vaikka maalauskallio sijaitsee Metsähallituksen maalla, se on yksityisten tonttien keskellä. Kohteella vierailtaessa on hyvä muistaa, että jokamiehenoikeus ei koske pihapiirejä. SuMu suosittelee, että maalauksilla vierailtaisiin vesitse tai talvella jäätä pitkin Juuusjärven pohjoispäästä jäätilanne huomioiden. Maalaukset näkyvät huomattavasti paremmin talvella kuin muina vuodenaikoina. Suomen muinaistaideseuran jäsenet pääsevät vierailemaan Juusjärven maalauksilla myös silloin, kun kohdetta hoidetaan. Kulku maalauksille sovitaan silloin viereisten mökkitonttien omistajien kanssa, ja asiasta tiedotetaan SuMun verkkosivulla, Facebookissa ja jäsenkirjeessä.

Alla Juusjärven kalliomaalauksen kuvaryhmät puhdistuksen jälkeen sekä luonnollisissa väreissä että käsiteltyinä. Kuvat ja kuvankäsitely: Ismo Luukkonen. 

prev next