Juusjärven kalliomaalaus 

on järjestyksessä toinen kalliomaalaus, joka on Suomesta löydetty. Se sijaitsee Juusjärvellä Kirkkonummella Uudellamaalla. Kalliomaalaus, jonka kuviot näkyvät selvästi paljain silmin, on ajoitettu  kivikauteen (1963 myös mahdollisesti pronssikauteen).

Vaikka paikalliset asukkaat tunsivat kalliomaalaukset entuudestaan, voidaan kuvioiden löytymisen kunnia antaa arkeologi Veikko Lehtosalolle, joka suoritti seudulla rutiininomaista inventointia vuonna 1963. Paikalliset olivat pitäneet kuvioita lasten graffitteina tai sähkölinjan rakennusmiesten merkintöinä, mutta Lehtosalo ymmärsi kuviot oikein. 

Seuraavana vuonna 1964 arkeologi Ville Luhon johdolla maaalaukset puhdistettiin ja kartoitettiin silloisten menetelmien mukaan peitepiirroksin ja valokuvin.  Kaadetun kuusen takaa löytyi vielä lisää maalauksia. Luho otti myös näytteet maalauskalliosta. Kallion edustan terassilla tehtiin arkeologinen kaivaus, merkkejä kivikautisesta toiminnasta ei löytynyt.  

Linkissä Ville Luhon kertomus kalliomaalauksen tutkimuksesta, jossa on lueteltu Juusjärven maalausryhmät kuvineen:

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/raportti/read/asp/hae_liite.aspx?id=107022&ttyyppi=pdf&ka...

prev next

Suomen muinaistaideseura ry on adoptoinut Juusjärven esihistoriallisen kalliomaalauksen vuonna 2021 tekemällä sopimuksen Länsi-Uudenmaan museon kanssa. Näin se käynnisti Adoptoi monumentti -toiminnan myös Länsi-Uudellamaalla. Kohteelle on laadittu Museoviraston hyväksymä hoitosuunnitelma, jota seura on sitoutunut noudattamaan. Adoptoinnin lähtökohtana on kalliomaalauksen suojelu ja tavoitteena kohteen säilyminen seuraaville sukupolville ja tulevalle tutkimukselle.

Juusjärven maalaus on Suomen hienoimpia ja mielenkiintoisimpia kalliomaalauksia. Vaikka maalauskallio sijaitsee Metsähallituksen maalla, se on yksityisten tonttien keskellä. Kohteella vierailtaessa on hyvä muistaa, että jokamiehenoikeus ei kosken pihapiirejä. SuMu suosittelee, että maalauksilla vierailtaisiin vesitse tai talvella jäätä pitkin Juuusjärven pohjoispäästä jäätilanne huomioiden. Maalaukset näkyvät huomattavasti paremmin talvella kuin muina vuodenaikoina. Suomen muinaistaideseuran jäsenet pääsevät vierailemaan Juusjärven maalauksilla myös silloin, kun kohdetta hoidetaan. Kulku maalauksille sovitaan silloin viereisten mökkitonttien omistajien kanssa.  

Sopimuksen allekirjoitustilaisuus Juusjärvellä. Oik. SuMun pj. Mervi Suomalainen, Länsi-Uudenmaan museon arkeologi Tarja Knuutinen ja SuMun sihteeri, adoptiovastaava Arja Parkkonen.

SuMun jäseniä tutkimassa maalauksia maaliskuussa Juusjärvellä.