Jyrkkävuoren maalaukset ovat pitkälti tuhoutuneet ja kallion pintaa peittää musta jäkälä. Maalausjälkiä on runsaasti noin 50–100 cm:n korkeudella ja 8 metrin matkalla, mutta ainoa selkeämmin erottuva kuva on kallion oikeassa laidassa: vasemmalle katsova hirvi ja sen perässä sivuttain kuvattu ihminen.

Alla oleva kartta ohjaa Puhjonrannan kurssikeskukseen, jonka parkkipaikalta maalaukselle on muutama sata metriä.

prev next