Fiskarsin Lammasjärven maalaus löydettiin vuonna 2017. Maalausalue on melko tarkkarajainen, noin 1,5 X 1,5 metriä, aluetta peittää valkoinen valuma. Erillisiä kuvia tai värijälkiä on noin kymmenessä kohtaa. Maalauksen yläosassa olevat kaksi pientä hirveä, joista toinen näyttää laukkaavan, erottuvat helposti, muut kuvat ovat epämääräisempiä. Keskellä on ilmeisesti isompi hirvi ja sen pään päällä ja vieressä mahdolliset kämmenjäljet. Kämmenkuvaksi on tulkittu myös kaikkein ylimpänä oleva jälki.

prev next