Lovasjärven Kukkovuori on selvästi ympäristöstään erottuva jylhä kallio lahden pohjukassa. Kalliossa on koko matkalta suuria alueita kallion omaa, luontaista punaväriä. Pienen kalliolipan alla sijaitseva maalaus kuitenkin erottuu selkeästi kallion omasta väristä poikkeavana punavärijälkenä. Se esittää vasemmalle katsovaa täyteishirveä tai mahdollisesti peuraa. Tulkintaa sekoittaa eläimen takaosaan kiinnittyvä häntämäinen kuvio. ”Häntä” on ilmeisesti kuitenkin erillinen, rengasmainen kuvio hirvieläimen yläpuolella.

Maalaus on hyvin matalalla, vain noin puolen metrin korkeudella vedenpinnasta ja kallio on lahdenpohjukassa, ei siis suoraan kulkureitin varrella. Lovasjärvi on Vuoksen vesistöä ja se oli jo Vuoksen syntyessä 6000 vuotta sitten selvästi Suursaimaan pintaa korkeammalla. Järven vedenpinnan luontaiset vaihtelut maalauksen kohdalla ovat olleet käytännössä olemattomat.

prev next