Pakanavuoren maalauskallio sijaitsee toistakymmentä metriä Virtakiven veneenlaskupaikan ja venelaiturin yläpuolella, mikä tekee siitä harvinaisen poikkeuksen kalliomaalausten joukossa. Aikoinaan kalliomaalaukset tehtiin lähes aina suoraan vedestä nouseviin kallioihin. Nykyisin kuivalla maalla sijaitsevat maalauskalliot selittyvät joko maankohoamisella tai uudesta laskuvesireitistä johtuvalla vedenpinnan laskulla. Kumpikaan ei päde Pakanavuoreen eli maalaukset on tarkoituksella tehty korkealla sijaitsevaan kallioon. Kallio on myös maalausten tekoaikana sijainnut vesireitin varrella ja maalaus on oletettavasti näkynyt hyvin vedestä käsin. Tämä vahvistaisi käsitystä siitä, että kalliomaalauksilla on ollut aikoinaan merkitystä myös reittimerkkeinä tai reviirien rajamerkkeinä. Pakanavuoren maalaukset ovat kahdessa kohtaa lähellä toisiaan kallion oikealla sivustalla. Maalauksista vasemmanpuoliset ovat tuhoutuneet ja näkyvissä on enää epämääräisiä punaväriläikkiä. Oikealla on kuvista muodostuva pystykuvio, josta voi erottaa ainakin alimpana olevan ihmishahmon ja sen oikealla yläpuolella olevan eläinkuvan. Ihmishahmo on muutamaan kertaan turmeltu maalamalla sen päälle sinistä väriä, mutta maalaus on saatu puhdistettua.

Alla olevassa kartassa näkyy Pakanavuoren sijainti.

prev next