Ruusin Turasalo on saari Pien-Saimaalla. Kalliomaalaus sijaitsee saaren lounaisrannan pitkässä kallioseinämässä, korkealla kallioterassin takana.  Kuvista erottuu ääriviivahirvi ja ihminen.

prev next